Phát minh thành công thịt nhân tạo

13-10-2010
Người ta cũng hy vọng thịt nhân tạo sẽ làm giảm nhu cầu nuôi gia súc, đồng nghĩa với việc giảm thải khí methan, giảm bớt nguy cơ về biến đổi khí hậu cho trái đất.