An toàn sinh học trong chăn nuôi sinh thái

09-01-2014
Quản lý một trang trại bền vững đòi hỏi nông dân phải lên kế hoạch và chủ động chuẩn bị để kịp thời đối phó với những nguy cơ có thể xảy ra ở tương lai. Trại được chứng nhận an toàn sinh học phải ghi chép đầy đủ các hoạt động của trại, đàn gia súc và phải được chứng nhận thực hiện tốt ch

An toàn sinh học trong chăn nuôi

04-12-2013
Bệnh truyền nhiễm thường lan truyền trực tiếp từ con vật mang mầm bệnh sang con vật chưa mắc bệnh. Có 3 chỉ dẫn chung để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào trại khi có lứa vật nuôi mới.