Large White / Yorkshire

Heo giong Large White

 

Large White là dòng mẹ mạnh mẽ, sức sống cao nhờ thành quả của trên 40 năm cải thiện di truyền dựa trên giống Yorkshire và các gen siêu năng suất. Large White luôn là chọn lựa cho khả năng sinh sản cao và nuôi con xuất sắc.
Đặc tính nổi trội:
- Đẻ nhiều con.
- Khả năng làm mẹ tự nhiên.
- Sức sống mạnh mẽ.
- Heo con mau lớn và chuyển hóa thức ăn tốt.