Landrace

Heo giong Landrace

 

Landrace đã được chúng tôi phát triển qua thời gian trên 40 năm nhờ cải thiện di truyền các tính trạng năng suất của dòng mẹ. Ưu điểm đặc trưng là lên giống tốt, thời gian cho năng suất bền lâu. Hệ quả là số con sơ sinh sống trên lứa và số lứa/nái/năm cao.

 

Đặc tính nổi trội:
- Số vú nhiều và đồng đều.
- Số con cai sữa cao.
- Sản lượng sữa cao, chất lượng sữa tốt.
- Sức sống heo con cao.
- Dài thân lý tưởng.
- Tính nết dễ kiểm soát.