Dòng mẹ

Với các chương trình phát triển giống dòng mẹ qua các thế hệ, chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc sự tăng cường khả năng đẻ nhiều con, khả năng cai sữa, sự ổn định và dễ dàng quản lý heo hậu bị. Chúng tôi mở rộng trong tâm bao gồm mục tiêu cải thiện chất lượng thịt và hiệu quả chuyển hóa thức ăn. Và kết quả thu được là những con giống dòng mẹ không chỉ có sức đẻ nhiều con mà còn cho những heo con chất lượng, hiệu quả trong chăn nuôi.

 

 Heo giong Landrace2  Heo giong Large White2