Maxter/Pietrain

Heo giong Maxter

Maxter là dòng cha tạo đực giống cuối cùng với địa vị Quán Quân trong giống heo Piétrain trên thế giới về khả năng tăng trưởng. Đặc biệt, đời con của Maxter có tiềm năng tăng trưởng và phát triển tuyệt vời mà không ảnh hưởng đến chất lượng thịt. Một hiệu suất hoàn hảo.

Heo giong Maxter3

Đặc tính nổi trội:
• Hiệu suất chuyển đổi thức ăn hoàn hảo
• Trọng lượng thịt heo móc hàm cao
• Là giống heo Pietrain phát triển nhanh nhất thế giới
• Heo con mạnh mẽ
• Âm tính HAL (--)

 

Phù hợp cho các trại
• Nằm phía trên của mô hình cải tạo giống hình tháp
• Yêu cầu cao về tỷ lệ thịt nạc