Heo giống Japfa Hypor

Với một danh mục con giống đầy đủ dòng heo làm mẹ và dòng heo làm cha được tạo ra phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng Việt Nam trên nền tảng những heo giống tốt nhất trên thế giới. Mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản: sản xuất heo phát triển mạnh trong mọi điều kiện để hỗ trợ sản xuất thịt heo ở chi phí tối thiểu. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ bởi những công nghệ di truyền tiên tiến nhất đang được áp dụng tại các trại hạt nhân của mình.


Heo giong Large White2 

Heo giong Landrace2 

Heo giong Magnus2

Heo giong Maxter2 

 

Mô hình về công tác làm giống tham khảo với danh mục heo giống của Japfa Hypor:

Cong tac lam giong