Japfa Hypor Genetics Company
Address: Hamlet 2, Minh Tam Commune, Hon Quang District, Binh Phuoc Province 
Phone: 0651 3706 076

Email: info@japfahypor.com.vn

 

ban do icon View map

Name (*)
Vui lòng nhập Họ và Tên.
Email (*)
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.
Company
Vui lòng nhập Địa chỉ.
Address (*)
Vui lòng nhập Địa chỉ.
Phone number (*)
Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ.
Contact Dept (*)
Vui lòng chọn bộ phận bạn muốn liên hệ.
Title (*)
Vui lòng nhập Tiêu đề.
Content (*)
Vui lòng nhập Nội dung liên lạc.