Quy trình tạo giống

Triết lý của Japfa Hypor khi tạo nên những con giống vật nuôi là dựa trên các yếu tố ảnh hưởng đến tổng lợi nhuận của toàn hệ thống. Chúng tôi tập trung vào việc tối ưu hóa kết quả từ dưới lên thay vì tập trung vào hiệu năng của từng giai đoạn hoặc đặc tính riêng lẻ. Chúng tôi thực hiện điều này là bởi biết rằng mọi thứ đều liên quan một cách chặt chẽ.
Bạn hãy xem qua hình ảnh và đoạn phim bên dưới, phần nào giải thích về mối liên kết về chuỗi giá trị thịt heo, và cách mà chúng tôi tạo dựng giá trị cho mỗi mắt xích trong chương trình tạo giống dựa trên Chọn lọc theo bản đồ gen, một công nghệ mới sử dụng thông tin DNA cho chọn lọc tự nhiên.

 

 Qua trinh tao giong smallvideo thumb

 

Và thành quả di truyền cho tới hôm nay

Thanh qua di truyen