Hoạt động R&D

Phát triển sản phẩm
Với công nghệ sử dụng phương pháp BLUP, CCPS, đánh dấu gien và những đầu tư công nghệ khác giúp chúng tôi dự đoán được giá trị di truyền mà con giống sẽ để lại cho các đời con cháu. Những nhà khoa học của chúng tôi làm việc dựa trên di truyền học định lượng để nâng cao hơn nữa phương thức mà các đo lường được khoa học hóa trong các dự báo, tất cả điều này thể hiện ở chương trình Quản lý con giống của chúng tôi. Công nghệ DNA cùng với khoa học thông tin sinh học, các chuyên gia Japfa Hypor có thể diễn dịch một lượng lớn các kết quả phân tích di truyền của phòng thí nghiệm vào các dự đoán giá trị di truyền tương ứng.
Phả hệ và dữ liệu về năng suất của hàng triệu cá thể được lưu trữ tập trung bởi phần mềm RCT đảm bảo các đặc tính và chức năng mới nhất trong cơ sở dữ liệu cũng như dữ liệu đầu vào cho công nghệ.
Trung tâm Nghiên cứu & Công nghệ của Japfa Hypor đảm bảo sự kết hợp tốt nhất của khoa học và thực hành.

 


Phát triển công nghệ

Trung tâm Nghiên cứu & Công nghệ của Hypor, đơn vị đồng liên doanh trong Japfa Hypor, đã thành công trong việc chiết xuất DNA thường xuyên để cho phép thực hiện chương trình chọn lọc gien dựa trên khuôn mẫu của chúng tôi bằng công nghê đánh dấu gien.
Tất cả các mẫu DNA của các trang trại hạt nhân khác nhau trên toàn thế giới được vận chuyển và xử lý tập trung trong Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ tại Pháp.
Tiến bộ di truyền – tiền năng suất qua từng thế hệ vật nuôi - là một đóng góp quan trọng để hoàn thành một nhu cầu ngày càng tăng về lương thực trên thế giới. Tuy nhiên, đòi hỏi đầu tư liên tục trong nghiên cứu, công nghệ và con người. Kết hợp những yếu tố đó cho chúng ta sức mạnh để di chuyển nhanh, hiệu quả và chính xác. 

 


Nghiên cứu

Hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) luôn luôn là trọng tâm tại Hypor, liên doanh của Japfa Hypor, chính cách làm tiên phong này và danh tiếng khoa học đã đưa chúng tôi có vị trí như công ty dẫn đầu trong việc di truyền vật nuôi. Trung tâm Nghiên cứu & Công nghệ của chúng tôi nổi tiếng về nghiên cứu di truyền vật nuôi trên toàn thế giới. Đội ngũ R&D với các thành viên trình độ cao và đa dạng đang ngày ngày khai phá những ranh giới của di truyền học. Chúng tôi đang tập trung trong việc nối kết những giải pháp cách tân để những nhà sản xuất protein thông qua ứng dụng chương trình Quản lý con giống.