Công tác chọn lọc

Lựa chọn kết hợp đúng các đặc tính và áp lực chọn lọc thích hợp là một nghệ thuật. Mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản: sản xuất heo phát triển mạnh trong mọi điều kiện để hỗ trợ sản xuất thịt heo ở chi phí tối thiểu. Tại Japfa Hypor, chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ trong chăn nuôi hiệu quả để đạt mục tiêu đó.

 


Chọn lọc theo bản đồ gien

Các chuyên gia của chúng tôi có thể sử dụng biến dị di truyền từng lứa đẻ trong quá trình chọn lọc. Đây là một bước tiến rất lớn trong tiến bộ di truyền, phụ thuộc vào tính kế thừa từ 10% đến 40%. Mỗi cá thể heo con cấp cụ kỵ (GGP) của từng lứa sẽ không còn bị xem là vô danh với những giá trị di truyền ngang nhau. Ngẫu nhiên lựa chọn một cá thể tốt nhất hoặc cá thể mang giá trị di truyền trung bình sẽ không còn phổ biến như trước. Mỗi cá thể heo trong tương lai sẽ mang những giá trị di truyền của riêng chúng dựa trên mộ hình độc đáo của công nghệ Đánh dấu gien. Giá trị di truyền này sẽ được dự đoán với độ chính xác cao những gì giá trị cho di truyền.

 

 


Phương pháp BLUP

Để giải thích về chỉ số BLUP, chúng tôi muốn cung cấp cho bạn một số thông tin về lịch sử các chương trình tạo giống heo. Có nhiều công nghệ đã được áp dụng trong các thời kỳ khác nhau áp dụng cho quá trình tạo giống. Tất cả bắt đầu từ năng suất và các phép đo đặc tính mục tiêu vào đầu những năm 1900. Vào năm 1960, thụ tinh nhân tạo được giới thiệu và các đơn vị tạo giống tư nhân đầu tiên bắt đầu chương trình tạo giống chuyên nghiệp của riêng mình.
Trong những năm 90 của thế kỷ trước, việc thực hiện các chỉ số BLUP (Dự báo tuyến tính không thiên vị tốt nhất) đã hoàn thành khi máy tính và internet trở nên phổ biến. Với sự chuyển đổi của các tính trạng đơn tới các đa tính trạng cũng xảy ra với dòng thuần so với các cong giống dòng đực nhân tạo. Loại bỏ stress để cải thiện chất lượng thịt, thử nghiệm gây mê, là một bước đột phá lớn. Giữa những năm 2000 và 2010, chỉ số BLUP được kết hợp với công nghệ đánh dấu gien. Rất nhiều gien chức năng và vật đánh dấu cũng được sử dụng cho chương trình di truyền. Các chương trình giống cũng kết nối với các lò giết mổ như một trạm thông tin sản phẩm cuối cùng.

 


Phả hệ, Dữ liệu và Thiết bị tiên tiến

Chúng tôi đo lường và ghi chép thông tin của tất cả vật nuôi tại tất cả các trang trại hạt nhân của chúng tôi trên thế giới. Thông tin về phả hệ và đặc tính của mỗi vật nuôi cho chúng tôi những thông tin quan trọng, như cân nặng, chuyển đổi thức ăn, thịt thăn, mỡ lưng…
Các dữ liệu mà chúng tôi tập hợp nhiều năm qua có thể ước đoán những đặc tính di truyền tiềm năng của một vật nuôi cụ thể (chúng tôi gọi đó là giá trị di truyền). Với những thông tin này, phối hợp với những điểm số về hình thể của vật nuôi, chúng tôi có thể chọn lựa những cá thể xuất sắc dùng như đời cha mẹ cho thế hệ kế tiếp. Mục tiêu của chúng tôi là gia tăng hiệu suất chăn nuôi và giá trị di truyền bình quân cho thế hệ vật nuôi tiếp theo.
Dữ liệu, phần mềm và các thiết bị cầm tay giúp chúng tôi thu thập thông tin chính xác một cách nhanh chóng.

 


Công cụ CCPS

Trong những năm 2000-2010, công cụ Combined Crossbred and Purebred Selection - CCPS (Chọn lọc Phối hợp Giống thuần và Giống lai) được giới thiệu. CCPS đề cập tới thực tế của việc sử dụng thông tin từ thế hệ con cháu cả thuần chủng và giống lai của một đực giống để ước tính tiềm năng di truyền của cá thể đó. Ý nghĩa của công cụ này là tiềm năng di truyền của một cá thể heo nọc khi cá thể này được dùng sản xuất thế hệ con cháu thuần trong trại hạt nhân là không nhất thiết phải giống với khi cá thể này được dùng để sản xuất thế hệ con cháu lai. Vì lý do đó mà lý luận thứ hạng xếp loại, ví như 3 cá thể heo nọc có thể khác nhau khi chúng được đánh giá theo hai thiết lập khác nhau, hoặc phối hợp của cả hai. Chúng tôi liên tục kiểm tra để cập nhật và nhận kết quả tốt hơn ngày qua ngày.

 


Mục tiêu chương trình tạo giống

Chúng ta có thể đạt mục tiêu sản xuất ra những cá thể heo lớn nhanh dưới mọi điều kiện để thúc đẩy sản lượng thịt ở chi phí tối thiểu bởi chăn nuôi hiệu quả. Có nghĩa là Quản lý con giống tốt và từ đó gia tăng lợi nhuận của toàn bộ hệ thống trong toàn chuỗi giá trị. Chương trình giống là phức tạp bởi nhiều tính trạng có thể giám sát và khả năng cấu trúc là vô hạn. Chúng tôi tin rằng những nhược điểm nghiêm trọng chỉ tập trung ở một hoặc vài đặc tính. Mối liên hệ giữa các đặc tính khác nhau là rất quan trong cho việc tăng lợi nhuận toàn hệ thống.

Chúng tôi đã lựa chọn nhiều tính trạng quan trọng và cho thấy sự cải tiến phù hợp cho nhiều mục tiêu. Chúng tôi theo đuổi những cải tiến hiệu suất tổng thể của heo nái và heo con của chúng.